İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Resmi nikah başvurusu nasıl yapılır?

Resmi nikah başvurusu nasıl yapılır?

Evlilikle ilgili resmi işlemlere aklınıza takılan bazı sorular olabilir. İlk akla gelen sorulardan biri ; Evlilik için gerekli belgeler nelerdir? nereye nasıl başvuru yapacağınız, Nikah başvurusu nasıl yapılır? bekleyeceğiniz süre Nikah işlemleri ne kadar sürer?  evlilik başvurusu yaparken merak edebileceğin, evlenecek çiftlerin en çok sorduğu soruları toparladık!

1- Nikah İçin Nereye Başvurulur?

Evlenme dosyasında bulunması gereken belgelerin toplanmasının ardından, nikah günü almak için, eşlerden birinin ikametinin bulunduğu belediyeye bağlı evlendirme dairesine başvurmak gerekiyor.

2018 yılı itibarıyla nikah başvuruları ilçe müftülüklerinde de yapılabiliyor. Nikahın müftülük tarafından kıyılmasını isteyen çiftler, eşlerden birinin ikamet ettiği ilçe müftülüğüne başvuruda bulunabiliyor.

Köyde yaşayanlar için ise evlilik başvurusunu köy muhtarlığına yapabiliyor. Çiftler tarafından hazırlanan belgeleri onaylama ve nikah kıyma işlemleri de yine köy muhtarı tarafından yapılabiliyor.

2- İkamet Edilen Adres Dışında Bir Yerde Evlenebilmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Eşlerden ikisinin de ikamet ettiği ilçe dışında bir yerde evlenmek için evlenme izin belgesi gerekebiliyor.

2021 yılı başında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle bu belge kaldırıldı ve çiftlerin, izin belgesine gerek olmadan, müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna yapabilmesi kararı alındı.

Ancak geçiş sürecindeki uygulamada belediyeden belediyeye farklılıklar görülüyor. Bu nedenle bazı belediyeler izin belgesi isterken bazıları ise bu belgeyi şart koşmuyor. 2022’de izin belgesinin tamamen kaldırılacağını da belirtelim.

3- Evlenmek için nereye, nasıl ve hangi belgelerle başvurulur?

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvuru yapmak zorundadır. Çiftlerden birinin il dışında olması durumunda, il dışında olan kişi Aile Hekiminden Evlenme işlemlerine mahsus sağlık raporunu yaptırıp noterden vekalet alıp (Vekalette evleneceği şahsın nüfus bilgileri, vekalet verilecek kişinin nüfus bilgileri ve evlenmek için verildiği açıkça belirtilip) 4 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte evleneceği kişiye göndermek zorundadır. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “Evlenme Beyannamesi” ile yapılır. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.

4- Nikah İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Evlenecek çiftlerden nikah başvurusu için istenen belgeler şu şekilde:

  • Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  • Evlenme Beyannamesi
  • Evlilik Sağlık Raporu
  • Vesikalık Fotoğraf

Birçok belediyenin e-devlet sistemine entegre olması sebebiyle, eskiden beyan etmen gereken birçok bilgi, artık belediyelerin online sisteminde otomatik olarak görünüyor.

Sisteme entegre olmayan belediyeler, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği ya da evlenme ehliyet belgesi gibi belgeleri de talep edebiliyor. Bu nedenle nikah başvurusundan önce, başvuruda bulunacağın belediyeden gerekli belgeleri öğrenmende fayda var.

5- Bir kadın evlendikten sonra da kendi soyadını kullanmak isterse ne yapmalı?

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. Maddesi’dir) Belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

6- Evlilik Sağlık Raporu İçin Gerekli Testler Nelerdir?

Çiftlerin evlenmeye engel herhangi bir hastalıkları olup olmadığının ortaya çıkması için evlilik başvurusunda sağlık raporu da isteniyor. Evlilik sağlık raporu için istenen testler; kan tahlili ve akciğer testidir.

Kan tahlilinde kan grubunun belirlenmesinin yanı sıra, hepatit, frengi ve AIDS gibi hastalıkların olup olmadığına da bakılıyor. Bu testler, çiftlerin kan uyuşmazlığına sahip olması halinde çocuk yapmadan önlemlerini almaları açısından önemlidir.

Sağlık raporunu alırken Akdeniz anemisi testi sonuçları da değerlendirmeye alınıyor. Bazı belediyeler ise sağlık raporunun yanı sıra çiftlerden ayrıca Akdeniz anemisi için kan alındı belgesi de istiyor.

7- Evlenmenin oturulan yerden başka yerde yapılma koşulu nelerdir?

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

8- Evlenme Beyannamesi Nedir?

Başvurduğun belediyenin talebine göre iki veya dört kopya olarak düzenlenen evlenme beyannamesi, doldurulması gereken bir formdur. Bilgilerin tümünün çiftler tarafından doğru ve okunaklı bir yazıyla doldurulması gerekir.

9- Evlenme Beyannamesi Nereden Alınır?

Bu belgeyi evlendirme dairesine ya da müftülüğe yapacağın müracaat sırasında ilgili birimden temin edebilirsin. Düzenlenen beyanname bu birimlerdeki evlendirme memurları tarafından onaylanıyor.

10- Evlilik sonrası ne tür belgeler verilmektedir?
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

11 – Eğer istenirse dini tören ne zaman yapılabilir?
Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza Yasası’nda suç sayılmıştır.

12- Evlenme töreni hangi günlerde ve nerelerde yapılabilir?
Evlenme törenleri günlük çalışma saatleri içerisinde yapılır. Ancak, tarafların isteği üzerine evlendirme memurunun da uygun olması durumunda, çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil günlerinde gerekli izin alınması durumunda özel yer ve resmi salonlarda tören yapılabilir. Evlenme töreninin yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkân vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir